Meny 

Spacemaker

Det norske oppstartsselskapet Spacemaker har utviklet en løsning basert på kunstig intelligens for å optimalisere tomteutnyttelse innen eiendomsutvikling.

Det norske oppstartsselskapet Spacemaker har utviklet en løsning basert på kunstig intelligens for å optimalisere tomteutnyttelse innen eiendomsutvikling. Både OBOS og AF er kunder av Spacemaker og har bidratt aktivt i testfasen av produktutviklingen. Spacemaker er Construct Venture sitt første investeringsobjekt.

– Vi er svært fornøyd med å få AF og OBOS inn som investorer i Spacemaker. Deres betydelige tilstedeværelse i eiendom og bygg -og anleggsbransjen er veldig verdifullt for utviklingen av våre nåværende og fremtidige produkter, sier CEO Håvard Haukeland i Spacemaker.

Spacemakers nettside