Meny 
 

Investeringsstrategi

Construct Venture ser etter selskaper med innovative teknologier og løsninger drevet av eksepsjonelle team.

Vi differensierer oss fra andre investeringsselskaper ved å fokusere på en næring forankret i en dyp forståelse og lang erfaring som to av Norges største og mest innovative boligsselskaper.

Vi tar en aktiv rolle i å skalere selskapene ved å både agere som en kunde, men også å supportere i videreutvikling av produkt. Vi tilstreber å bringe kompetanse og involvering, ikke bare kapital.

Construct Venture retter seg primært mot selskaper som er i tidlig kommersialiserings­fase, med produkt eller tjeneste i avsluttende testfase samt et tydelig kundegrunnlag. Nedslagsfeltet begrenser seg ikke til nordiske selskaper, også aktører i andre geografier som ser potensial i samarbeid med norske aktører vurderes. Forutsetningen er at investeringen kan bidra til en bedre bygg- og anleggsbransje, noe som gjør AF og OBOS sin satsing unik.

– Ikke bare skal Construct Venture være en attraktiv investor for oppstartsvirksomheter i vår sektor, men som store aktører i bransjen ønsker vi også å bidra med vår industrielle kompetanse inn i verdikjeden. Dette vil gi unge og spennende forretningskonsepter rettet mot vår sektor en unik mulighet, sier konsernsjef Daniel Siraj i OBOS.

– Vårt samarbeid med OBOS blir en viktig kilde til finansiering av forretningsidéer som er nødvendig for å drive næringen fremover i en bedre og mer bærekraftig retning. I AF har vi brukt nysgjerrigheten vår i over 30 år til å finne gode løsninger som er med å effektivisere og videreutvikle arbeidet vårt. Med dagens teknologiutvikling tror vi også at mange løsninger er nødt til å komme utenfra, og Construct Venture skal bidra til at slike løsninger realiseres, sier konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen.

Gründermiljøet på laget

Som et ledd i innovasjonsarbeidet har OBOS og AF Gruppen også inngått samarbeid med StartupLab, et gründerkollektiv bestående av mer enn 350 gründere fra 80 oppstartsselskaper. Her hjelper oppstartsselskaper hverandre å lykkes samtidig som de gir større etablerte selskaper mulighet til å sette fart på sine innovasjonsprosesser. AF og OBOS representerer bygg-, anlegg- og eiendomssektoren i dette miljøet, og samarbeidet vil også gi Construct Venture mulighet til å identifisere relevante investeringsobjekter tidlig.