Meny 
 

Om oss

Construct Venture er et investeringsselskap innen bygg og anlegg.

Vi investerer i lovende tidligfase- og vekstbedrifter innen bygg og anlegg som har ambisjoner om å bli ledende innen sitt felt. Vi skal opparbeide en portefølje av vekstselskaper som er med å endre måten bransjen jobber på

Vi ønsker å være den foretrukne investoren innen bygg og anlegg. I samarbeid med gründere, entreprenører og andre investorer skal vi utvikle lovende bedrifter til å verdensledende.

Med satsing på oppstartsselskaper skal AF og OBOS bidra til å skape en smartere og mer fremtidsrettet leverandørindustri innen bygg og anlegg som også kan være med å sikre bransjen konkurransekraft. Samarbeidet er industrielt forankret basert på smart kapital, der de to aktørene i tillegg til finansiell styrke kan bidra med bransjekompetanse og velfungerende systemer. Samtidig gjør selskapene sine prosjekter tilgjengelige for utprøving av teknologi og testing av konsepter i storskala.

Bygg og anlegg er en av det største næringene globalt og har store muligheter for innovasjon. Construct Venture ønsker å ta del i denne utviklingen ved å investere i de mest innovative og lovende teknologier og løsninger